05.07.2024

Ogłoszenie nr ref MIEP/07/24

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach poszukuje kandydatów na stanowisko: Młodszy Inspektor w Zespole Ochrony Przyrody, Edukacji Ekologicznej i Profilaktyki Zdrowotnej

Termin składania aplikacji do 18 lipca 2024 roku


28.06.2024

Ogłoszenie nr ref ICP/06/01/24

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach poszukuje kandydatów na stanowisko: Inspektor w Zespole ds. Programu Czyste Powietrze

Termin składania aplikacji 11 lipca 2024 roku

16.07.2024

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze nr ICP/06/01/24


25.06.2024

Ogłoszenie nr ref SKU/06/01/24

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista w Zespole Kontroli i Umorzeń w WFOŚiGW w Katowicach

Termin składania aplikacji 8 lipca 2024 roku

09.07.2024

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze nr SKU/06/01/24


19.06.2024

Ogłoszenie nr ref MICP/B/06/24

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach poszukuje kandydatów na stanowisko: Młodszy Inspektor w Zespole ds. Programu Czyste Powietrze w WFOŚiGW w Katowicach

Miejsce wykonywania pracy: siedziba Funduszu w Bielsku-Białej oraz obszar działania WFOŚiGW w Katowicach

Termin składania aplikacji 2 lipca 2024 roku

09.07.2024

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze nr MICP/B/06/24

16.07.2024

Informacja o unieważnieniu naboru nr ref. MICP/B/06/24


11.06.2024

Ogłoszenie nr ref EKW/06/24

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach poszukuje kandydatów na stanowisko: Ekspert - Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej w WFOŚiGW w Katowicach

Termin składania aplikacji 25 czerwca 2024 roku

04.07.2024

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze nr EKW/06/24


11.06.2024

Ogłoszenie nr ref WA/06/24

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach poszukuje kandydatów na stanowisko: Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego w WFOŚiGW w Katowicach

Termin składania aplikacji 25 czerwca 2024 roku

04.07.2024

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze nr WA/06/24

05.07.2024

Informacja o unieważnieniu naboru nr ref. WA/06/24


07.06.2024

Ogłoszenie nr ref SKU/06/24

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista w Zespole Kontroli i Umorzeń w WFOŚiGW w Katowicach

Termin składania aplikacji 21 czerwca 2024 roku

25.06.2024

Informacja o unieważnieniu naboru nr ref. SKU/06/24


07.06.2024

Ogłoszenie nr ref SCP/06/24

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista w Zespole ds. Programu Czyste Powietrze w WFOŚiGW w Katowicach.

Termin składania aplikacji 21 czerwca 2024 roku

04.07.2024

Informacja o unieważnieniu naboru nr ref. SCP/06/24


06.06.2024

Ogłoszenie nr ref ICP/06/24

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach poszukuje kandydatów na stanowisko: Inspektor w Zespole ds. Programu Czyste Powietrze

Termin składania aplikacji 20 czerwca 2024 roku

04.07.2024

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze nr ICP/06/24


06.06.2024

Ogłoszenie nr ref SIGW/06/24

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach poszukuje kandydatów na stanowisko: Starszy Inspektor w Zespole Gospodarki Wodnej i Ochrony Powierzchni Ziemi

Termin składania aplikacji 20 czerwca 2024 roku

04.07.2024

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze nr SIGW/06/24


17.05.2024

Ogłoszenie nr ref MIZA/05/24

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach poszukuje kandydatów na stanowisko: Młodszy Inspektor w Zespole Administracyjnym

Termin składania aplikacji 31 maja 2024 roku

04.06.2024

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu MIZA/05/24

12.06.2024

Informacja o wyniku naboru MIZA/05/24


26.04.2024

Ogłoszenie nr ref SZA/04/24

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista w Zespole Administracyjnym

Termin składania aplikacji 10 maja 2024 roku

14.05.2024

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu SZA/04/24

12.06.2024

Informacja o wyniku naboru SZA/05/24


12.04.2024

Ogłoszenie nr ref MIZA/04/24

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach poszukuje kandydatów na stanowisko: Młodszy Inspektor w Zespole Administracyjnym

Termin składania aplikacji 26 kwietnia 2024 roku

30.04.2024

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu MIZA/04/24

14.05.2024

Informacja o wyniku naboru MIZA/04/24


05.04.2024

Ogłoszenie nr ref EPR/04/24

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach poszukuje kandydatów na stanowisko: Ekspert - Samodzielne Stanowisko ds. Komunikacji

Termin składania aplikacji 19 kwietnia 2024 roku

23.04.2024

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu EPR/04/24

14.05.2024

Informacja o wyniku naboru EPR/04/24


20.11.2023

Ogłoszenie nr ref SZAI/11/23

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista w Zespole Administracyjnym

Termin składania aplikacji 4 grudnia 2023 roku

06.12.2023

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu SZAI/11/23

03.01.2024

Informacja o wyniku naboru SZAI/11/23


20.11.2023

Ogłoszenie nr ref MIZAI/11/23

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach poszukuje kandydatów na stanowisko: Młodszy Inspektor w Zespole Administracyjnym

Termin składania aplikacji 4 grudnia 2023 roku

03.01.2024

Informacja o unieważnieniu naboru MIZAI/11/23


18.09.2023

Ogłoszenie nr ref POZA/09/23

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach poszukuje kandydatów na stanowisko: Pracownik Obsługi w Zespole Administracyjnym

Termin składania aplikacji 29 września 2023 roku

02.10.2023

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu POZA/09/23

20.10.2023

Informacja o wyniku naboru POZA/09/23


08.08.2023

Ogłoszenie nr ref MIGW/08/23

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach poszukuje kandydatów na dwa stanowiska: Młodszy Inspektor w Zespole Gospodarki Wodnej i Ochrony Powierzchni Ziemi

Termin składania aplikacji 21 sierpnia 2023 roku

22.08.2023

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu MIGW/08/23

06.09.2023

Informacja o wyniku naboru MIGW/08/23


08.08.2023

Ogłoszenie nr ref MICP/C/08/23

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach poszukuje kandydatów na stanowisko: Młodszy Inspektor w Zespole ds. Programu Czyste Powietrze

Miejsce wykonywania pracy: siedziba Funduszu w Częstochowie

Termin składania aplikacji 21 sierpnia 2023 roku

22.08.2023

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu MICP/C/08/23

06.09.2023

Informacja o wyniku naboru MICP/C/08/23


08.08.2023

Ogłoszenie nr ref MICP/08/23

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach poszukuje kandydatów na dwa stanowiska: Młodszy Inspektor w Zespole ds. Programu Czyste Powietrze

Termin składania aplikacji 21 sierpnia 2023 roku

22.08.2023

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu MICP/08/23

05.09.2023

Informacja o wyniku naboru MICP/08/23


08.08.2023

Ogłoszenie nr ref MIRCP/08/23

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach poszukuje kandydatów na trzy stanowiska: Młodszy Inspektor w Zespole ds. Rozliczeń i Kontroli Zadań w Programie Czyste Powietrze

Termin składania aplikacji 21 sierpnia 2023 roku

22.08.2023

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu MIRCP/08/23

05.09.2023

Informacja o wyniku naboru MIRCP/08/23


21.06.2023

Ogłoszenie nr ref. RZA/06/23

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach poszukuje kandydatów na stanowisko: Referent w Zespole Administracyjnym

Termin składania aplikacji do dnia 5 lipca 2023 roku

18.07.2023

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu RZA/06/23

25.07.2023

Informacja o wyniku naboru RZA/06/23


02.06.2023

Ogłoszenie nr ref. MIRCP/06/23

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach poszukuje kandydatów na stanowisko: Młodszy Inspektor w Zespole ds. Rozliczeń i Kontroli Zadań w Programie Czyste Powietrze - trzy stanowiska

Termin składania aplikacji do dnia 16 czerwca 2023 roku

29.06.2023

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu MIRCP/06/23

03.07.2023

Informacja o wyniku naboru MIRCP/06/23


24.05.2023

Ogłoszenie nr ref. MIKP/05/23

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach poszukuje kandydatów na stanowisko: Młodszy Inspektor w Zespole Kontroli Projektów POIiŚ

Termin składania aplikacji do dnia 7 czerwca 2023 roku

29.06.2023

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu MIKP/05/23

29.06.2023

Informacja o wyniku naboru MIKP/05/23


15.02.2023

Ogłoszenie nr ref. IKP/02/23

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach poszukuje kandydatów na stanowisko: Inspektor w Zespole Kontroli Projektów POIiŚ

Termin składania aplikacji do dnia 28 lutego 2023 roku

06.03.2023

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu IKP/02/23

16.03.2023

Informacja o wyniku naboru IKP/02/23


14.02.2023

Ogłoszenie nr ref. MIZAI/02/23

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach poszukuje kandydatów na stanowisko: Młodszy Inspektor w Zespole Administracyjnym

Termin składania aplikacji do dnia 27 lutego 2023 roku

06.03.2023

Informacja o unieważnieniu naboru MIZAI/02/23


14.02.2023

Ogłoszenie nr ref. SZAI/02/23

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista w Zespole Administracyjnym

Termin składania aplikacji do dnia 27 lutego 2023 roku

01.03.2023

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu SZAI/02/23

09.03.2023

Informacja o wyniku naboru SZAI/02/23


13.02.2023

Ogłoszenie nr ref. MIRCP/02/23

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach poszukuje kandydatów na pięć stanowisk: Młodszy Inspektor w Zespole ds. Rozliczeń i Kontroli Zadań w Programie Czyste Powietrze

Termin składania aplikacji do dnia 27 lutego 2023 roku

01.03.2023

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu MIRCP/02/23

16.03.2023

Informacja o wyniku naboru MIRCP/02/23


08.02.2023

Ogłoszenie nr ref. SKFK/02/23

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach poszukuje kandydatów na stanowisko: Starszy Księgowy w Zespole Finansowo-Księgowym

Termin składania aplikacji do dnia 22 lutego 2023 roku

01.03.2023

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu SKFK/02/23

09.03.2023

Informacja o wyniku naboru SKFK/02/23


30.01.2023

Ogłoszenie nr ref. MICP/01/23

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach poszukuje kandydatów na 5 stanowisk: Młodszy Inspektor w Zespole ds. Programu Czyste Powietrze

Termin składania aplikacji do dnia 14 lutego 2023 roku

22.02.2023

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu MICP/01/23

01.03.2023

Informacja o wyniku naboru MICP/01/23


03.01.2023

Ogłoszenie nr ref. AW/01/23

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach poszukuje kandydatów na stanowisko: Audytor Wewnętrzny

Termin składania aplikacji do dnia 16 stycznia 2023 roku

13.02.2023

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze

Informacja o unieważnieniu naboru


02.01.2023

Ogłoszenie nr ref. MIRCP/01/23

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach poszukuje kandydatów na pięć stanowisk: Młodszy Inspektor w Zespole ds. Rozliczeń i Kontroli Zadań w Programie Czyste Powietrze

Termin składania aplikacji do dnia 16 stycznia 2023 roku

10.01.2023

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu MIRCP/01/23

30.01.2023

Informacja o wyniku naboru MIRCP/01/23


19.10.2022

Ogłoszenie nr ref. MIZA/10/22

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach poszukuje kandydatów na trzy stanowiska: Młodszy Inspektor w Zespole Administracyjnym

Termin składania aplikacji do dnia 2 listopada 2022 roku

04.11.2022

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu MIZA/10/22

18.11.2022

Informacja o wyniku naboru MIZA/10/22


12.10.2022

Ogłoszenie nr ref. MIRCP/10/22

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach poszukuje kandydatów na pięć stanowisk: Młodszy Inspektor w Zespole ds. Rozliczeń i Kontroli Zadań w Programie Czyste Powietrze

Termin składania aplikacji do dnia 26 października 2022 roku

04.11.2022

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu MIRCP/10/22

18.11.2022

Informacja o wyniku naboru MIRCP/10/22


12.10.2022

Ogłoszenie nr ref. MIGW/10/22

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach poszukuje kandydatów na dwa stanowiska: Młodszy Inspektor w Zespole Gospodarki Wodnej i Ochrony Powierzchni Ziemi

Termin składania aplikacji do dnia 26 października 2022 roku

04.11.2022

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu MIGW/10/22

18.11.2022

Informacja o wyniku naboru MIGW/10/22


28.09.2022

Ogłoszenie nr ref. MICP/RCP/09/22

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach poszukuje kandydatów na osiem stanowisk: Młodszy Inspektor w Zespole ds. Programu Czyste Powietrze - trzy stanowiska i w Zespole ds. Rozliczeń i Kontroli Zadań w Programie Czyste Powietrze - pięć stanowisk

Termin składania aplikacji do dnia 11 października 2022 roku

14.10.2022

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu MICP/RCP/09/22

18.10.2022

Informacja o wyniku naboru MICP/RCP/09/22


26.08.2022

Ogłoszenie nr ref. MIRCP/08/22

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach poszukuje kandydatów na pięć stanowisk: Młodszy Inspektor w Zespole ds. Rozliczeń i Kontroli Zadań w Programie Czyste Powietrze

Termin składania aplikacji do dnia 13 września 2022 roku

14.09.2022

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu MIRCP/08/22

28.09.2022

Informacja o wyniku naboru MIRCP/08/22


28.07.2022

Ogłoszenie nr ref. SIKP/07/22

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach poszukuje kandydatów na stanowisko: Starszy Inspektor w Zespole Kontroli Projektów POIiŚ

Termin składania aplikacji do dnia 19 sierpnia 2022 roku

22.08.2022

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu SIKP/07/22

02.09.2022

Informacja o unieważnieniu naboru SIKP/07/22


26.07.2022

Ogłoszenie nr ref. MIRCP/07/22

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach poszukuje kandydatów na pięć stanowisk: Młodszy Inspektor w Zespole ds. Rozliczeń i Kontroli Zadań w Programie Czyste Powietrze

Termin składania aplikacji do dnia 12 sierpnia 2022 roku

19.08.2022

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze

31.08.2022

Informacja o wyniku naboru MIRCP/07/22


26.07.2022

Ogłoszenie nr ref. MIEP/07/22

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach poszukuje kandydatów na stanowisko: Młodszy Inspektor w Zespole Ochrony Przyrody, Edukacji Ekologicznej i Profilaktyki Zdrowotnej,

Termin składania aplikacji do dnia 19 sierpnia 2022 roku

25.08.2022

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze

07.09.2022

Informacja o wyniku naboru MIEP/07/22


29.06.2022

Ogłoszenie nr ref. MIRCP/06/22

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach poszukuje kandydatów na pięć stanowisk: Młodszy Inspektor w Zespole ds. Rozliczeń i Kontroli Zadań w Programie Czyste Powietrze

Termin składania aplikacji do dnia 12 lipca 2022 roku

04.06.2022

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu MIRCP/06/22

18.07.2022

Informacja o wyniku naboru MIRCP/06/22


02.06.2022

Ogłoszenie nr ref. MIKP/06/22

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach poszukuje kandydatów na stanowisko: Młodszy Inspektor w Zespole Kontroli Projektów POIiŚ

Termin składania aplikacji do dnia 17 czerwca 2022 roku

24.06.2022

Informacja o unieważnieniu naboru nr ref. MIKP/06/22


02.06.2022

Ogłoszenie nr ref. MIGW/06/22

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach poszukuje kandydatów na dwa stanowiska: Młodszy Inspektor w Zespole Gospodarki Wodnej i Ochrony Powierzchni Ziemi

Termin składania aplikacji do dnia 17 czerwca 2022 roku

30.06.2022

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu MIGW/06/22

18.07.2022

Informacja o wyniku naboru MIGW/06/22


16.05.2022

Ogłoszenie nr ref. MIRCP/05/22

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach poszukuje kandydatów na pięć stanowisk: Młodszy Inspektor w Zespole ds. Rozliczeń i Kontroli Zadań w Programie Czyste Powietrze

Termin składania aplikacji do dnia 30 maja 2022 roku

04.06.2022

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu MIRCP/05/22

14.06.2022

Informacja o wyniku naboru MIRCP/05/22


14.04.2022

Ogłoszenie nr ref. MIRCP/04/22

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach poszukuje kandydatów na pięć stanowisk: Młodszy Inspektor w Zespole ds. Rozliczeń i Kontroli Zadań w Programie Czyste Powietrze

Termin składania aplikacji do dnia 29 kwietnia 2022 roku

04.05.2022

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu MIRCP/04/22

13.05.2022

Informacja o wyniku naboru MIRCP/04/22


16.03.2022

Ogłoszenie nr ref. MIRCP/03/22

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach poszukuje kandydatów na pięć stanowisk: Młodszy Inspektor w Zespole ds. Rozliczeń i Kontroli Zadań w Programie Czyste Powietrze

Termin składania aplikacji do dnia 30 marca 2022 roku

01.04.2022

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu MIRCP/03/22

06.04.2022

Informacja o wyniku naboru MIRCP/03/22


16.03.2022

Ogłoszenie nr ref. MIKP/03/22

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach poszukuje kandydatów na stanowisko: Młodszy Inspektor w Zespole Kontroli Projektów POIiŚ

Termin składania aplikacji do dnia 30 marca 2022 roku

01.04.2022

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu MIKP/03/22

06.04.2022

Informacja o unieważnieniu naboru nr ref. MIKP/03/22


16.03.2022

Ogłoszenie nr ref. MICP/B/03/22

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach poszukuje kandydatów na stanowisko: Młodszy Inspektor w Zespole ds. Programu Czyste Powietrze, Miejsce pracy: siedziba WF w Bielsku- Białej oraz obszar działania WFOŚiGW w Katowicach

Termin składania aplikacji do dnia 30 marca 2022 roku

01.04.2022

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu MICP/B/03/22

13.04.2022

Informacja o unieważnieniu naboru nr ref. MICP/B/03/22


17.02.2022

Ogłoszenie nr ref. MIRCP/02/22

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach poszukuje kandydatów na trzy stanowiska: Młodszy Inspektor w Zespole ds. Rozliczeń i Kontroli Zadań w Programie Czyste Powietrze. 

Termin składania aplikacji do dnia 3 marca 2022 roku

08.03.2022

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu MIRCP/02/22

16.03.2022

Informacja o wyniku naboru MIRCP/02/22


17.02.2022

Ogłoszenie nr ref. MICP/B/02/22

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach poszukuje kandydatów na stanowisko: Młodszy Inspektor w Zespole ds. Programu Czyste Powietrze

Miejsce pracy: siedziba WF w Bielsku- Białej oraz obszar działania WFOŚiGW w Katowicach.

Termin składania aplikacji do dnia 3 marca 2022 roku

24.03.2022

Informacja o unieważnieniu naboru nr ref. MICP/B/02/22


31.12.2021

Ogłoszenie nr ref. MIRCP/12/21

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach poszukuje kandydatów na pięć stanowisk: Młodszy Inspektor w Zespole ds. Rozliczeń i Kontroli Zadań w Programie Czyste Powietrze. 

Miejsce pracy: siedziba Funduszu w Katowicach oraz obszar działania WFOŚiGW w Katowicach

Termin składania aplikacji do dnia 14 stycznia 2022 roku

19.01.2022

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu MIRCP/12/21

01.02.2022

Informacja o wyniku naboru MIRCP/12/21


30.12.2021

Ogłoszenie nr ref. MICP/B/12/21

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach poszukuje kandydatów na stanowisko: Młodszy Inspektor w Zespole ds. Programu Czyste Powietrze. 

Miejsce pracy: siedziba WF w Bielsku-Białej oraz obszar działania WFOŚiGW w Katowicach

Termin składania aplikacji do dnia 14 stycznia 2022 roku

24.01.2022

Informacja o unieważnieniu naboru nr ref. MICP/B/12/21


24.11.2021

Ogłoszenie nr ref. MICP/B/11/21

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach poszukuje kandydatów na stanowisko: Młodszy Inspektor w Zespole ds. Programu Czyste Powietrze. 

Miejsce pracy: siedziba WF w Bielsku-Białej oraz obszar działania WFOŚiGW w Katowicach

Termin składania aplikacji do dnia 8 grudnia 2021 roku

14.12.2021   

Informacja o unieważnieniu naboru nr ref. MICP/B/11/21


15.11.2021

Ogłoszenie nr ref. MIRCP/11/21

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach poszukuje kandydatów na  pięć stanowisk: Młodszy Inspektor w Zespole ds. Rozliczeń i Kontroli Zadań w Programie Czyste Powietrze. 

Miejsce wykonywania pracy: siedziba Funduszu w Katowicach oraz obszar działania WFOŚiGW w Katowicach

Termin składania aplikacji do dnia 27 listopada 2021 roku

30.11.2021

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu MIRCP/11/21

17.12.2021

Informacja o wyniku naboru MIRCP/11/21


27.10.2021

Ogłoszenie nr ref. MIRCP/10/21

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach poszukuje kandydatów na  pięć stanowisk:  Młodszy Inspektor w Zespole ds. Rozliczeń i Kontroli Zadań w Programie Czyste Powietrze. 

Miejsce wykonywania pracy: siedziba Funduszu w Katowicach oraz obszar działania WFOŚiGW w Katowicach

Termin składania aplikacji do dnia 12 listopada 2021 roku

16.11.2021

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu MIRCP/10/21

29.11.2021

Informacja o wyniku naboru MIRCP/10/21


21.10.2021

Ogłoszenie nr ref. MIFK/10/21

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach poszukuje kandydatów na stanowisko Młodszy Inspektor w Zespole Finansowo-Księgowym, 

Termin składania aplikacji do dnia 4 listopada 2021 roku

09.11.2021

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu MIFK/10/21

25.11.2021

Informacja o wyniku naboru MIFK/10/21


28.09.2021

Ogłoszenie nr ref. MICP/RCP/09/21

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach poszukuje kandydatów na  dziesięć stanowisk: Młodszy Inspektor w Zespole ds. Programu Czyste Powietrze - pięć stanowisk i w  Zespole ds. Rozliczeń i Kontroli Zadań w Programie Czyste Powietrze - pięć stanowisk, 

Termin składania aplikacji do dnia 13 października 2021 roku

15.10.2021

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu MICP/RCP/09/21

27.10.2021

Informacja o wyniku naboru MICP/RCP/09/21


21.09.2021

Ogłoszenie nr ref. MICP/B/09/21

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach poszukuje kandydatów na  stanowisko: Młodszy Inspektor w Zespole ds. Programu Czyste Powietrze

Miejsce pracy: siedziba WF w Bielsku-Białej oraz obszar działania WFOŚiGW w Katowicach

Termin składania aplikacji do dnia 04 października 2021 roku

08.10.2021

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu MICP/B/09/21

25.10.2021

Informacja o unieważnieniu naboru nr ref. MICP/B/09/21


27.08.2021

Ogłoszenie nr ref. MICP/C/08/21

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach poszukuje kandydatów na  stanowisko:  Młodszy Inspektor  w Zespole ds. Programu Czyste Powietrze.

Miejsce pracy: siedziba WF w Częstochowie oraz obszar działania WFOŚiGW  w Katowicach

Termin składania aplikacji do dnia 10 września 2021 roku

14.09.2021

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu MICP/C/08/21

17.09.2021

Informacja o wyniku naboru MICP/C/08/21


24.08.2021

Ogłoszenie nr ref. MICP/RCP/08/21

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach poszukuje kandydatów na  dziewięć  stanowisk:  Młodszy Inspektor  w Zespole ds. Programu Czyste Powietrze - cztery stanowiska i w  Zespole ds. Rozliczeń i Kontroli Zadań w Programie Czyste Powietrze - pięć stanowisk, 

Termin składania aplikacji do dnia 7 września 2021 roku

09.09.2021

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu MICP/RCP/08/21

21.09.2021

Informacja o wyniku naboru MICP/RCP/08/21


24.08.2021 

Ogłoszenie nr ref. MICP/08/21

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach poszukuje kandydatów na  stanowisko: Młodszy Inspektor w ds. Programu Czyste Powietrze,

Miejsce wykonywania pracy: siedziba Funduszu w Bielsku-Białej oraz obszar działania WFOŚiGW w Katowicach.

Termin składania aplikacji do dnia 7 września 2021 roku 

22.09.2021

Informacja o unieważnieniu naboru nr ref. MICP/08/21


22.07.2021 

Ogłoszenie nr ref. RZA/07/21

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach poszukuje kandydatów na  stanowisko: Referent  w Zespole Administracyjnym,

Termin składania aplikacji do dnia 4 sierpnia 2021 roku 

24.08.2021

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu RZA/07/21

27.08.2021

Informacja o wyniku naboru RZA/07/21


21.07.2021 

Ogłoszenie nr ref. IZA/07/21

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach poszukuje kandydatów na  stanowisko: Inspektor  w Zespole Administracyjnym,

Termin składania aplikacji do dnia  4 sierpnia 2021 roku 

24.08.2021

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu IZA/07/21

27.08.2021

Informacja o wyniku naboru IZA/07/21


20.07.2021 

Ogłoszenie nr ref. MICP/07/21

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach poszukuje kandydatów na  stanowisko:  Młodszy Inspektor  w Zespole ds. Programu Czyste Powietrze,

Termin składania aplikacji do dnia 3 sierpnia 2021 roku.

Miejsce wykonywania pracy - dwie lokalizacje: Bielsko-Biała i Katowice oraz obszar działania WFOŚiGW w Katowicach 

05.08.2021

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu MICP/07/21

12.08.2021

Informacja o unieważnieniu naboru nr ref. MICP/07/21


15.07.2021

Ogłoszenie nr ref. MICP/RCP/07/21

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach poszukuje kandydatów na pięć  stanowisk:  Młodszy Inspektor  w Zespole ds. Programu Czyste Powietrze-dwa stanowiska i w  Zespole ds. Rozliczeń i Kontroli Zadań w Programie Czyste Powietrze - trzy stanowiska,

Termin składania aplikacji do dnia 29 lipca 2021 roku

05.08.2021

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu MICP/RCP/07/21

01.09.2021

Informacja o wyniku naboru MICP/RCP/07/21


14.05.2021

Ogłoszenie nr ref. MICP/RCP/05/21

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach poszukuje kandydatów na sześć stanowisk: Młodszy Inspektor w Zespole ds. Programu Czyste Powietrze - trzy stanowiska i w Zespole ds. Rozliczeń i Kontroli Zadań w Programie Czyste Powietrze - trzy stanowiska

Termin składania aplikacji do dnia 31 maja 2021 roku

15.06.2021

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu MICP/RCP/05/21

21.07.2021

Informacji o wyniku naboru MICP/RCP/05/21


07.04.2021

Ogłoszenie nr ref. MIKP/04/21

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach poszukuje kandydatów na stanowisko: Młodszy Inspektor w Zespole Kontroli Projektów POIiŚ

Termin składania aplikacji do dnia 21 kwietnia 2021 roku

29.04.2021

Informacja o unieważnieniu naboru nr ref. MIKP/04/21


Regulamin naboru kandydatów do zatrudnienia

Regulamin naboru kandydatów do zatrudnienia

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie kandydata

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 27 styczeń 2022 12:53 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 styczeń 2022 12:54 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 styczeń 2022 12:55 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 styczeń 2022 13:00 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 styczeń 2022 13:02 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 styczeń 2022 13:05 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 styczeń 2022 13:07 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 styczeń 2022 13:17 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. czwartek, 17 luty 2022 06:34 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. czwartek, 17 luty 2022 06:36 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. czwartek, 17 luty 2022 06:36 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. środa, 16 marzec 2022 06:50 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. środa, 16 marzec 2022 06:52 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. środa, 16 marzec 2022 06:54 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. środa, 16 marzec 2022 06:57 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. czwartek, 14 kwiecień 2022 07:52 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 14 kwiecień 2022 07:54 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 16 maj 2022 12:51 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 16 maj 2022 12:52 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. czwartek, 02 czerwiec 2022 11:38 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. czwartek, 02 czerwiec 2022 11:40 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. czwartek, 02 czerwiec 2022 11:41 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. środa, 29 czerwiec 2022 05:40 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. środa, 29 czerwiec 2022 05:41 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. czwartek, 28 lipiec 2022 11:32 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 01 sierpień 2022 05:41 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 17 sierpień 2022 07:36 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. środa, 17 sierpień 2022 07:38 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. środa, 17 sierpień 2022 07:41 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. środa, 17 sierpień 2022 07:42 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 sierpień 2022 10:29 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 sierpień 2022 10:32 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 sierpień 2022 10:35 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 22 sierpień 2022 08:17 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. czwartek, 25 sierpień 2022 05:46 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. czwartek, 25 sierpień 2022 05:47 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. piątek, 26 sierpień 2022 08:11 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. środa, 28 wrzesień 2022 06:38 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. środa, 12 październik 2022 12:53 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. środa, 12 październik 2022 12:54 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. środa, 19 październik 2022 10:51 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 02 styczeń 2023 13:58 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. wtorek, 03 styczeń 2023 06:30 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. wtorek, 31 styczeń 2023 06:38 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. środa, 08 luty 2023 09:00 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 13 luty 2023 09:00 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 13 luty 2023 09:54 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. wtorek, 14 luty 2023 11:51 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. środa, 15 luty 2023 09:30 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. środa, 15 luty 2023 09:31 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 maj 2023 11:00 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 maj 2023 11:07 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 maj 2023 12:30 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. wtorek, 23 maj 2023 11:18 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. wtorek, 23 maj 2023 11:29 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. wtorek, 23 maj 2023 11:37 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. wtorek, 23 maj 2023 11:50 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. wtorek, 23 maj 2023 12:19 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. wtorek, 23 maj 2023 12:23 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. wtorek, 23 maj 2023 12:30 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. środa, 24 maj 2023 11:31 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. środa, 24 maj 2023 12:18 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. czwartek, 25 maj 2023 08:09 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. piątek, 26 maj 2023 05:44 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. piątek, 02 czerwiec 2023 07:59 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. środa, 21 czerwiec 2023 10:42 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 03 lipiec 2023 11:15 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. środa, 26 lipiec 2023 17:05 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 26 lipiec 2023 17:09 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 08 sierpień 2023 13:19 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 22 sierpień 2023 11:04 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. wtorek, 22 sierpień 2023 11:04 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. wtorek, 22 sierpień 2023 11:21 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 18 wrzesień 2023 08:42 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 16 październik 2023 09:56 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 16 październik 2023 10:01 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. wtorek, 17 październik 2023 06:07 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 20 listopad 2023 06:58 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 20 listopad 2023 06:59 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 styczeń 2024 08:47 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 04 marzec 2024 13:33 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. piątek, 05 kwiecień 2024 15:55 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. piątek, 12 kwiecień 2024 12:48 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. wtorek, 23 kwiecień 2024 05:33 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. piątek, 26 kwiecień 2024 12:41 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. wtorek, 30 kwiecień 2024 12:57 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. wtorek, 14 maj 2024 07:18 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. wtorek, 14 maj 2024 07:19 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. piątek, 17 maj 2024 21:13 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 17 maj 2024 21:26 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 17 maj 2024 21:26 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 20 maj 2024 09:19 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. wtorek, 04 czerwiec 2024 06:19 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. czwartek, 06 czerwiec 2024 12:15 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. piątek, 07 czerwiec 2024 15:50 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 czerwiec 2024 05:06 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. wtorek, 11 czerwiec 2024 09:37 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. wtorek, 11 czerwiec 2024 11:48 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. wtorek, 11 czerwiec 2024 11:51 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. wtorek, 11 czerwiec 2024 11:58 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. środa, 12 czerwiec 2024 09:25 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. środa, 12 czerwiec 2024 09:26 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. środa, 19 czerwiec 2024 05:43 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. wtorek, 25 czerwiec 2024 05:11 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. wtorek, 25 czerwiec 2024 05:12 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. wtorek, 25 czerwiec 2024 05:12 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. piątek, 28 czerwiec 2024 05:18 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. czwartek, 04 lipiec 2024 09:40 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. czwartek, 04 lipiec 2024 09:50 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. czwartek, 04 lipiec 2024 09:51 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. czwartek, 04 lipiec 2024 09:52 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. piątek, 05 lipiec 2024 06:47 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. wtorek, 09 lipiec 2024 07:14 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. wtorek, 09 lipiec 2024 07:15 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16 lipiec 2024 06:47 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16 lipiec 2024 06:48 Super User