Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza, dla banków zainteresowanych współpracą, nabór „Wniosków o udostępnianie środków z przeznaczeniem na udzielanie kredytów w ramach linii kredytowej LKD_2024”, na dofinansowanie zadań realizowanych na obszarze województwa śląskiego przez osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe, z następujących zakresów:

  1. ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery,
  2. przydomowe oczyszczalnie ścieków, podłączenia do kanalizacji,
  3. systemy retencji i zagospodarowania wód opadowych oraz roztopowych, przyłącza wodociągowe do budynków.

Fundusz przeznacza do wydatkowania w latach 2024-2027 kwotę 10.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na udzielanie kredytów w ramach w/w linii kredytowej.

Szczegóły zawiera zamieszczona poniżej „Procedura wyboru banku do obsługi środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, udostępnionych w ramach bankowej linii kredytowej LKD_2024” wraz z załącznikami:

 UWAGA!!! Nieznacznie zmieniono wzory dokumentów:

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 08 lipiec 2024 07:06 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 08 lipiec 2024 07:07 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16 lipiec 2024 12:33 kmajewski