20.06.2024

Zapytanie ofertowe na: „Świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach telefonii komórkowej, przesyłu danych przez okres 24 miesięcy wraz z przejęciem aktualnie wykorzystywanych numerów telefonów komórkowych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://wfosigw-katowice.ezamawiający.pl


21.05.2024

Zapytanie ofertowe na: „Wymianę wewnętrznych żaluzji pionowych w pomieszczeniach biurowych WFOŚiGW w Katowicach”.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://wfosigw-katowice.ezamawiający.pl


17.04.2024

Zapytanie ofertowe na: „Przeprowadzenie audytu RODO/KRI oraz badania technologiczno-informacyjnego działu IT w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://wfosigw-katowice.ezamawiający.pl


26.02.2024

Zapytanie ofertowe na: „Recertyfikacja i nadzór nad Zintegrowanym Systemem Zarządzania na zgodność z wymaganiami norm ISO 9001:2015 (z uwzględnieniem systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym SPZK wg. standardu KIG/PCBC lub ISO 37001:2016); ISO 14001:2015 oraz proces weryfikacji i nadzoru nad systemem zarządzania środowiskowego zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1221/2009 dopuszczającym dobrowolny udział organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we wspólnocie  (EMAS)”.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://wfosigw-katowice.ezamawiający.pl


22.09.2023

Ponowne Zapytanie ofertowe na „Dostawę kalendarzy dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na 2024 rok”.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl


06.09.2023

Zapytanie ofertowe na „Dostawę kalendarzy dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na 2024 rok”.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl


04.08.2023

Zapytanie ofertowe na „Dostawę 80 licencji na korzystanie z oprogramowania biurowego”.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl


29.06.2023

Zapytanie ofertowe na „Dostawę 80 licencji na korzystanie z oprogramowania biurowego”.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl


12.05.2023

Zapytanie ofertowe na „Dostawę i montaż mebli biurowych dla potrzeb biur WFOŚiGW w Katowicach”.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl


28.04.2023

Zapytanie ofertowe na „Zakup ekranu LED na potrzeby WFOŚiGW w Katowicach wraz z oprogramowaniem do zarządzania, montażem uruchomieniem ekranu i systemu”.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl


06.04.2023

Zapytanie ofertowe na „Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl


30.01.2023

Zapytanie ofertowe na „Wykonanie usługi cateringowej wraz z obsługą kelnerską dla grupy do 1300 osób w trakcie uroczystości Jubileuszu 30-lecia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl


19.10.2022

Zapytanie ofertowe na „Sesję tematyczną i udział WFOŚiGW w Katowicach w XII Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który odbędzie się w dniach 20-22 listopada 2022 roku”.

Formularz ofertowy z załącznikami

Wzór umowy

Zapytanie o cenę zostało zamieszczone w dniu 19.10.2022 w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod numerem: 2022-2373-131261

Termin składania ofert: 27.10.2022 r. do godziny 12:00

28.10.2022

Informacja o wyniku postępowania


18.10.2022

Zapytanie o cenę na „Wynajem sal konferencyjnych wraz z usługą cateringową”.

Formularz ofertowy z załącznikami

Wzór umowy

Zapytanie o cenę zostało zamieszczone w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod numerem: 2022-2373-130803

28.10.2022

Informacja o wyniku postępowania


08.09.2022

Zapytanie o cenę na „Dostawę kalendarzy dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na 2023 rok”.

Formularz ofertowy z załącznikami

Wzór umowy

Zapytanie o cenę zostało zamieszczone w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod numerem: 2022-2373-125129

28.09.2022

Informacja o wyniku postępowania


13.01.2022

Ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych na Dostawę komputerów typu AiO.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl


17.12.2021

Zapytanie ofertowe na „Kompleksową dostawę gazu ziemnego obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji do budynku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19, na okres 12 miesięcy”.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl


02.11.2021

Zapytanie o cenę na „Remont pomieszczeń biurowych w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19”.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl


04.10.2021

Zapytanie ofertowe na: Świadczenie usługi telekomunikacyjnej wraz z utrzymaniem wirtualnej centrali telefonicznej dla WFOŚiGW w Katowicach ul.. Plebiscytowa 19 oraz jego biurach w: Katowicach, ul. Wita Stwosza 2; Bielsku-Białej, ul. Legionów 57; Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 7; zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami Zamawiającego.

Formularz ofertowy z załącznikami

Wzór umowy

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod numerem: 2021-2373-72109

Termin składania ofert: do 12.10.2021 r. do godziny 15.00

05.10.2021

Informacja dla Wykonawców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Świadczenie usługi telekomunikacyjnej wraz z utrzymaniem wirtualnej centrali  telefonicznej dla WFOŚiGW w Katowicach ul. Plebiscytowa 19 oraz jego biurach w: Katowicach, ul. Wita Stwosza 2; Bielsku-Białej, ul. Legionów 57; Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 7; zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami Zamawiającego.

Załącznik: Informacja dla Wykonawców.

07.10.2021

Informacja dla Wykonawców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Świadczenie usługi telekomunikacyjnej wraz z utrzymaniem wirtualnej centrali  telefonicznej dla WFOŚiGW w Katowicach ul. Plebiscytowa 19 oraz jego biurach w: Katowicach, ul. Wita Stwosza 2; Bielsku-Białej, ul. Legionów 57; Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 7; zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami Zamawiającego.

Załącznik: Informacja dla Wykonawców nr 2.

12.10.2021

Informacja dla Wykonawców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Świadczenie usługi telekomunikacyjnej wraz z utrzymaniem wirtualnej centrali  telefonicznej dla WFOŚiGW w Katowicach ul. Plebiscytowa 19 oraz jego biurach w: Katowicach, ul. Wita Stwosza 2; Bielsku-Białej, ul. Legionów 57; Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 7; zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami Zamawiającego.

Załącznik: Informacja dla Wykonawców nr 3.

Zamawiający wydłuża termin składania ofert do 14.10.2021 do godziny 15:00.

22.10.2021

Informacja  o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Świadczenie usługi telekomunikacyjnej wraz z utrzymaniem wirtualnej centrali  telefonicznej dla WFOŚiGW w Katowicach ul. Plebiscytowa 19 oraz jego biurach w: Katowicach, ul. Wita Stwosza 2; Bielsku-Białej, ul. Legionów 57; Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 7; zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami Zamawiającego.


23.09.2021

Zapytanie o cenę na „Zakup 4 sztuk przełączników sieciowych”.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl


20.09.2021

Zapytanie ofertowe na „Zakup oprogramowania antywirusowego wraz z oprogramowaniem DLP i wdrożeniem”.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl


10.09.2021

Ponowne zapytanie ofertowe na remont pomieszczeń biurowych w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl


13.08.2021

Zapytanie o cenę  na dostawę oprogramowania antywirusowego dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Katowicach.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl


09.08.2021

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów promocyjnych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Katowicach.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl


06.08.2021

Zapytanie ofertowe na remont pomieszczeń biurowych w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl


06.08.2021

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż mebli biurowych i regałów metalowych dla potrzeb biur WFOŚiGW w  Katowicach.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl


30.07.2021

Zapytanie ofertowe na dostawę energii elektrycznej do budynku WFOŚiGW w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19 na okres 24 miesięcy.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl


09.04.2021

Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 27 styczeń 2022 12:31 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 styczeń 2022 12:32 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 styczeń 2022 12:33 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 styczeń 2022 12:35 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 styczeń 2022 12:37 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 styczeń 2022 12:38 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 styczeń 2022 12:41 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 styczeń 2022 12:42 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 styczeń 2022 12:43 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 styczeń 2022 12:46 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. czwartek, 08 wrzesień 2022 09:56 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. czwartek, 08 wrzesień 2022 09:58 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. środa, 28 wrzesień 2022 10:26 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. wtorek, 18 październik 2022 12:08 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. środa, 19 październik 2022 11:37 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. środa, 19 październik 2022 11:38 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. piątek, 28 październik 2022 09:55 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. piątek, 28 październik 2022 10:02 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 30 styczeń 2023 09:14 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. czwartek, 06 kwiecień 2023 09:43 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. piątek, 28 kwiecień 2023 12:18 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. piątek, 12 maj 2023 09:13 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. czwartek, 29 czerwiec 2023 09:52 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. piątek, 04 sierpień 2023 10:49 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 04 sierpień 2023 11:44 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 06 wrzesień 2023 10:26 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. środa, 06 wrzesień 2023 10:27 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. piątek, 22 wrzesień 2023 11:56 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 26 luty 2024 11:32 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 27 luty 2024 06:27 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. środa, 17 kwiecień 2024 08:19 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. środa, 17 kwiecień 2024 09:49 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. środa, 17 kwiecień 2024 10:31 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. wtorek, 21 maj 2024 09:16 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. wtorek, 21 maj 2024 09:17 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. czwartek, 20 czerwiec 2024 06:59 Joanna Kosma