Zamówienia

01.10.2023

Wszczęcie postępowania pn. „Sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego – 2 sztuk używanych samochodów osobowych stanowiących własność WFOŚiGW w Katowicach”

Termin składania ofert: 12.10.2023 r. do godziny 10:00.
Termin otwarcia ofert: 12.10.2023 r. godzina 10:30.

13.10.2023

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania


14.08.2023

Wszczęcie postępowania pn. „Sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego – 2 sztuk używanych samochodów osobowych stanowiących własność WFOŚiGW w Katowicach”

Termin składania ofert: 13.09.2023 r. do godziny 10:00.
Termin otwarcia ofert: 13.09.2023 r. godzina 10:30.

22.09.2023

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania


12.05.2023

Wszczęcie postępowania pn. „Sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego – 2 sztuk używanych samochodów osobowych stanowiących własność WFOŚiGW w Katowicach”

Termin składania ofert: 29.05.2023 r. do godziny 10:00.
Termin otwarcia ofert: 29.05.2023 r. godzina 10:30.

26.05.2023

Informacja o zmianie ogłoszenia

Termin składania ofert: do 03.06.2023r. do godziny 15:00.
Termin otwarcia ofert: 05.06.2023r. godzina 07:00.

22.06.2023

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

 

Zamówienia publiczne opublikowane na starej wersji BIP.

 

01.02.2024

Ogłoszenie o zamówieniu na: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla potrzeb Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.

Nr postępowania: ZA/264/1/2024 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl 


10.11.2023

Ogłoszenie o zamówieniu na: „Świadczenie usług w zakresie badań profilaktycznych pracowników oraz profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.

Nr postępowania: ZA/264/18/2023 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl 


30.10.2023

Ogłoszenie o zamówieniu na: „Dostawę materiałów poligraficznych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 2024 roku”.

Nr postępowania: ZA/264/17/2023 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl 


29.09.2023

Ogłoszenie o zamówieniu na: „Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego serwisu i naprawy urządzeń”.

Nr postępowania: ZA/264/14/2023 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl 


29.09.2023

Ogłoszenie o zamówieniu na: „Wykonywanie usługi fizycznej ochrony mienia w obiekcie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zlokalizowanym w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19”.

Nr postępowania: ZA/264/13/2023 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl 


28.07.2023

Ogłoszenie o zamówieniu na: „Malowanie pomieszczeń biurowych w siedzibie Funduszu oraz w wynajętych pomieszczeniach”.

Nr postępowania: ZA/264/11/2023 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl 


30.06.2023

Ogłoszenie o zamówieniu na: „Kompleksową dostawę gazu ziemnego obejmującą sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji do budynku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19, na okres 12 miesięcy”.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl


30.06.2023

Ogłoszenie o zamówieniu na: „Dostawę energii elektrycznej do budynku WFOŚiGW w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19 na okres 12 miesięcy”.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl


26.05.2023

Ogłoszenie o zamówieniu na: „Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby biura WFOŚiGW w Katowicach”.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl


12.05.2023

Ogłoszenie o zamówieniu na: „Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby biura WFOŚiGW w Katowicach”.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl


05.05.2023

Ogłoszenie o zamówieniu na: „Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ”.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl


04.04.2023

Ogłoszenie o zamówieniu na: „Dostawę dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych z napędem hybrydowym”.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl


19.12.2022

Ogłoszenie o zamówieniu na: „Dostawę materiałów poligraficznych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 2023 roku”.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl


25.11.2022

Ogłoszenie o zamówieniu na: „Sukcesywną dostawę artykułów biurowych dla potrzeb WFOŚiGW w Katowicach w 2023 roku”.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl


28.10.2022

Ogłoszenie o zamówieniu na: „Zakup /odnowienie licencji i wsparcie techniczne dla rozwiązania antywirusowego stosowanego w WFOŚiGW w Katowicach”.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl


30.09.2022

Ogłoszenie o zamówieniu na: „Świadczenie usług konserwacyjnych wraz z wykonywaniem drobnych napraw oraz usuwanie awarii w obiekcie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zlokalizowanym w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19 oraz wynajmowanych pomieszczeniach w budynku przy ulicy Wita Stwosza 2 w Katowicach”.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl


01.08.2022

Ogłoszenie o przetargu na: „Dostawę energii elektrycznej do budynku WFOŚiGW w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19 na okres 12 miesięcy”.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl


07.07.2022

Ogłoszenie o przetargu na: „Kompleksową dostawę gazu ziemnego obejmującą sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji do budynku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19, na okres 12 miesięcy”.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl


30.06.2022

Ogłoszenie o przetargu na: „Dostawę jednego fabrycznie nowego samochodu”.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl


09.06.2022

Ogłoszenie o zamówieniu na: "Usługę dostępu do Internetu i transmisji danych pomiędzy biurami Funduszu" - PONOWNE

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl


06.06.2022

Ogłoszenie o przetargu na: „Usługi sportowo-rekreacyjne dla pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i osób im towarzyszącym”.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl


26.05.2022

Ogłoszenie o zamówieniu na: "Usługę dostępu do Internetu i transmisji danych pomiędzy biurami Funduszu".

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl


15.04.2022

Ogłoszenie o przetargu na: „Dostawę jednego fabrycznie nowego samochodu”.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl


04.04.2022

Ogłoszenie o zamówieniu na: „Modyfikację Zintegrowanego Systemu Informatycznego do obsługi działalności statutowej i pozastatutowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl


04.04.2022

Ogłoszenie o zamówieniu na: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla potrzeb Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl


01.04.2022

Ogłoszenie o zamówieniu na: „Dostawa macierzy dyskowej”.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl


25.03.2022

Ogłoszenie o zamówieniu na: „Dostawa i montaż mebli biurowych i regałów metalowych dla potrzeb Biur WFOŚiGW w Katowicach”.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl


28.01.2022

Ogłoszenie o zamówieniu na: „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i dodatkowym wyposażeniem”.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl


09.12.2021

Ogłoszenie o zamówieniu na „Dostawę materiałów poligraficznych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 2022 roku”.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl


22.10.2021

Ogłoszenie o zamówieniu na „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w tym w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020”.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl


18.10.2021

Ogłoszenie o zamówieniu na „Dostawę bonów podarunkowych w postaci elektronicznej karty płatniczej, dla pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl


21.06.2021

Ogłoszenie o zamówieniu na „Zakup serwerów  i oprogramowania do wirtualizacji”.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl


21.05.2021

Ogłoszenie o zamówieniu na „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla potrzeb Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl


20.05.2021

Ogłoszenie o zamówieniu na „Wykonywanie usługi fizycznej ochrony mienia w obiekcie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  zlokalizowanym w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19”.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl


17.05.2021

Ogłoszenie o zamówieniu na „Świadczenie usługi serwisu pogwarancyjnego, asysty technicznej i opieki powdrożeniowej Zintegrowanego Systemu Informatycznego do obsługi działalności statutowej i pozastatutowej WFOŚiGW w Katowicach”.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl


14.05.2021

Ogłoszenie o zamówieniu na „Zakup drukarek z oprogramowaniem do zarządzania oraz usługa serwisu na 48 miesięcy.”

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl


30.04.2021

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonywanie usługi fizycznej ochrony mienia w obiekcie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  zlokalizowanym w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19 w okresie 01.06.2021 r. do 31.05.2023 r.”

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl

 

21.05.2024

Zapytanie ofertowe na: „Wymianę wewnętrznych żaluzji pionowych w pomieszczeniach biurowych WFOŚiGW w Katowicach”.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://wfosigw-katowice.ezamawiający.pl


17.04.2024

Zapytanie ofertowe na: „Przeprowadzenie audytu RODO/KRI oraz badania technologiczno-informacyjnego działu IT w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://wfosigw-katowice.ezamawiający.pl


26.02.2024

Zapytanie ofertowe na: „Recertyfikacja i nadzór nad Zintegrowanym Systemem Zarządzania na zgodność z wymaganiami norm ISO 9001:2015 (z uwzględnieniem systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym SPZK wg. standardu KIG/PCBC lub ISO 37001:2016); ISO 14001:2015 oraz proces weryfikacji i nadzoru nad systemem zarządzania środowiskowego zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1221/2009 dopuszczającym dobrowolny udział organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we wspólnocie  (EMAS)”.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://wfosigw-katowice.ezamawiający.pl


22.09.2023

Ponowne Zapytanie ofertowe na „Dostawę kalendarzy dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na 2024 rok”.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl


06.09.2023

Zapytanie ofertowe na „Dostawę kalendarzy dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na 2024 rok”.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl


04.08.2023

Zapytanie ofertowe na „Dostawę 80 licencji na korzystanie z oprogramowania biurowego”.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl


29.06.2023

Zapytanie ofertowe na „Dostawę 80 licencji na korzystanie z oprogramowania biurowego”.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl


12.05.2023

Zapytanie ofertowe na „Dostawę i montaż mebli biurowych dla potrzeb biur WFOŚiGW w Katowicach”.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl


28.04.2023

Zapytanie ofertowe na „Zakup ekranu LED na potrzeby WFOŚiGW w Katowicach wraz z oprogramowaniem do zarządzania, montażem uruchomieniem ekranu i systemu”.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl


06.04.2023

Zapytanie ofertowe na „Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl


30.01.2023

Zapytanie ofertowe na „Wykonanie usługi cateringowej wraz z obsługą kelnerską dla grupy do 1300 osób w trakcie uroczystości Jubileuszu 30-lecia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl


19.10.2022

Zapytanie ofertowe na „Sesję tematyczną i udział WFOŚiGW w Katowicach w XII Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który odbędzie się w dniach 20-22 listopada 2022 roku”.

Formularz ofertowy z załącznikami

Wzór umowy

Zapytanie o cenę zostało zamieszczone w dniu 19.10.2022 w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod numerem: 2022-2373-131261

Termin składania ofert: 27.10.2022 r. do godziny 12:00

28.10.2022

Informacja o wyniku postępowania


18.10.2022

Zapytanie o cenę na „Wynajem sal konferencyjnych wraz z usługą cateringową”.

Formularz ofertowy z załącznikami

Wzór umowy

Zapytanie o cenę zostało zamieszczone w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod numerem: 2022-2373-130803

28.10.2022

Informacja o wyniku postępowania


08.09.2022

Zapytanie o cenę na „Dostawę kalendarzy dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na 2023 rok”.

Formularz ofertowy z załącznikami

Wzór umowy

Zapytanie o cenę zostało zamieszczone w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod numerem: 2022-2373-125129

28.09.2022

Informacja o wyniku postępowania


13.01.2022

Ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych na Dostawę komputerów typu AiO.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl


17.12.2021

Zapytanie ofertowe na „Kompleksową dostawę gazu ziemnego obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji do budynku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19, na okres 12 miesięcy”.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl


02.11.2021

Zapytanie o cenę na „Remont pomieszczeń biurowych w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19”.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl


04.10.2021

Zapytanie ofertowe na: Świadczenie usługi telekomunikacyjnej wraz z utrzymaniem wirtualnej centrali telefonicznej dla WFOŚiGW w Katowicach ul.. Plebiscytowa 19 oraz jego biurach w: Katowicach, ul. Wita Stwosza 2; Bielsku-Białej, ul. Legionów 57; Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 7; zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami Zamawiającego.

Formularz ofertowy z załącznikami

Wzór umowy

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod numerem: 2021-2373-72109

Termin składania ofert: do 12.10.2021 r. do godziny 15.00

05.10.2021

Informacja dla Wykonawców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Świadczenie usługi telekomunikacyjnej wraz z utrzymaniem wirtualnej centrali  telefonicznej dla WFOŚiGW w Katowicach ul. Plebiscytowa 19 oraz jego biurach w: Katowicach, ul. Wita Stwosza 2; Bielsku-Białej, ul. Legionów 57; Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 7; zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami Zamawiającego.

Załącznik: Informacja dla Wykonawców.

07.10.2021

Informacja dla Wykonawców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Świadczenie usługi telekomunikacyjnej wraz z utrzymaniem wirtualnej centrali  telefonicznej dla WFOŚiGW w Katowicach ul. Plebiscytowa 19 oraz jego biurach w: Katowicach, ul. Wita Stwosza 2; Bielsku-Białej, ul. Legionów 57; Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 7; zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami Zamawiającego.

Załącznik: Informacja dla Wykonawców nr 2.

12.10.2021

Informacja dla Wykonawców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Świadczenie usługi telekomunikacyjnej wraz z utrzymaniem wirtualnej centrali  telefonicznej dla WFOŚiGW w Katowicach ul. Plebiscytowa 19 oraz jego biurach w: Katowicach, ul. Wita Stwosza 2; Bielsku-Białej, ul. Legionów 57; Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 7; zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami Zamawiającego.

Załącznik: Informacja dla Wykonawców nr 3.

Zamawiający wydłuża termin składania ofert do 14.10.2021 do godziny 15:00.

22.10.2021

Informacja  o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Świadczenie usługi telekomunikacyjnej wraz z utrzymaniem wirtualnej centrali  telefonicznej dla WFOŚiGW w Katowicach ul. Plebiscytowa 19 oraz jego biurach w: Katowicach, ul. Wita Stwosza 2; Bielsku-Białej, ul. Legionów 57; Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 7; zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami Zamawiającego.


23.09.2021

Zapytanie o cenę na „Zakup 4 sztuk przełączników sieciowych”.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl


20.09.2021

Zapytanie ofertowe na „Zakup oprogramowania antywirusowego wraz z oprogramowaniem DLP i wdrożeniem”.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl


10.09.2021

Ponowne zapytanie ofertowe na remont pomieszczeń biurowych w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl


13.08.2021

Zapytanie o cenę  na dostawę oprogramowania antywirusowego dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Katowicach.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl


09.08.2021

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów promocyjnych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Katowicach.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl


06.08.2021

Zapytanie ofertowe na remont pomieszczeń biurowych w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl


06.08.2021

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż mebli biurowych i regałów metalowych dla potrzeb biur WFOŚiGW w  Katowicach.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl


30.07.2021

Zapytanie ofertowe na dostawę energii elektrycznej do budynku WFOŚiGW w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19 na okres 24 miesięcy.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl


09.04.2021

Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl

 

 

Podkategorie

Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Ogłoszenia o wynikach przeprowadzonych przetargów, ich unieważnieniu oraz inne zamieszczono w dziale Wyniki postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów)

COM_CONTENT_READ_MOREZamówienia publiczne