Dokumenty

Składane wnioski powinny być kompletne.

Każdy egzemplarz wniosku, wraz z wymaganymi załącznikami, można składać w Biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Plebiscytowa 19,40-035 Katowice.

UWAGA – prosimy o składanie wniosków bez skopiowanych ze wzorów wniosków
"uwag" i "instrukcji".

 

 

Wzór wniosku o umorzenie części pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW
pobierz plik »
pobierz załączniki dot. pomocy publicznej (plik zip) »


Wnioski archiwalne: 

  • Regulamin dofinansowania zadań z zakresu obniżenia emisji do powietrza poprzez zastosowanie lub wykorzystanie niskoemisyjnych źródeł ciepła opalanych węglem na terenie woj. śląskiego, współfinansowanych ze środków Rządu Szwajcarii i WFOŚiGW w Katowicach - 2003 r. - pobierz plik (244.8 KB)
  • ZASADY UDZIELANIA I UMARZANIA POŻYCZEK, UDZIELANIA DOTACJI ORAZ DOPŁAT DO OPROCENTOWANIA PREFERENCYJNYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK NA LATA 1998-2011 - pobierz plik