05.07.2024

Ogłoszenie o zamówieniu na: „Remont dachu budynku położonego w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19 polegający na wykonaniu prac odtworzeniowych”.

Nr postępowania: ZA/264/3/2024 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl 


05.07.2024

Ogłoszenie o zamówieniu na: „Świadczenie usług porządkowych w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zlokalizowanej w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19 oraz w wynajmowanych pomieszczeniach w budynku przy ul. Wita Stwosza 2 i ul. Jagiellońskiej 13 w Katowicach”.

Nr postępowania: ZA/264/5/2024 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl 


19.06.2024

Ogłoszenie o zamówieniu na: „Świadczenie usług porządkowych w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zlokalizowanej w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19 oraz w wynajmowanych pomieszczeniach w budynku przy ul. Wita Stwosza 2 i ul. Jagiellońskiej 13 w Katowicach”.

Nr postępowania: ZA/264/2/2024 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl 


01.02.2024

Ogłoszenie o zamówieniu na: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla potrzeb Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.

Nr postępowania: ZA/264/1/2024 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl 


10.11.2023

Ogłoszenie o zamówieniu na: „Świadczenie usług w zakresie badań profilaktycznych pracowników oraz profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.

Nr postępowania: ZA/264/18/2023 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl 


30.10.2023

Ogłoszenie o zamówieniu na: „Dostawę materiałów poligraficznych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 2024 roku”.

Nr postępowania: ZA/264/17/2023 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl 


29.09.2023

Ogłoszenie o zamówieniu na: „Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego serwisu i naprawy urządzeń”.

Nr postępowania: ZA/264/14/2023 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl 


29.09.2023

Ogłoszenie o zamówieniu na: „Wykonywanie usługi fizycznej ochrony mienia w obiekcie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zlokalizowanym w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19”.

Nr postępowania: ZA/264/13/2023 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl 


28.07.2023

Ogłoszenie o zamówieniu na: „Malowanie pomieszczeń biurowych w siedzibie Funduszu oraz w wynajętych pomieszczeniach”.

Nr postępowania: ZA/264/11/2023 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl 


30.06.2023

Ogłoszenie o zamówieniu na: „Kompleksową dostawę gazu ziemnego obejmującą sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji do budynku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19, na okres 12 miesięcy”.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl


30.06.2023

Ogłoszenie o zamówieniu na: „Dostawę energii elektrycznej do budynku WFOŚiGW w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19 na okres 12 miesięcy”.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl


26.05.2023

Ogłoszenie o zamówieniu na: „Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby biura WFOŚiGW w Katowicach”.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl


12.05.2023

Ogłoszenie o zamówieniu na: „Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby biura WFOŚiGW w Katowicach”.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl


05.05.2023

Ogłoszenie o zamówieniu na: „Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ”.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl


04.04.2023

Ogłoszenie o zamówieniu na: „Dostawę dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych z napędem hybrydowym”.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl


19.12.2022

Ogłoszenie o zamówieniu na: „Dostawę materiałów poligraficznych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 2023 roku”.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl


25.11.2022

Ogłoszenie o zamówieniu na: „Sukcesywną dostawę artykułów biurowych dla potrzeb WFOŚiGW w Katowicach w 2023 roku”.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl


28.10.2022

Ogłoszenie o zamówieniu na: „Zakup /odnowienie licencji i wsparcie techniczne dla rozwiązania antywirusowego stosowanego w WFOŚiGW w Katowicach”.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl


30.09.2022

Ogłoszenie o zamówieniu na: „Świadczenie usług konserwacyjnych wraz z wykonywaniem drobnych napraw oraz usuwanie awarii w obiekcie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zlokalizowanym w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19 oraz wynajmowanych pomieszczeniach w budynku przy ulicy Wita Stwosza 2 w Katowicach”.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl


01.08.2022

Ogłoszenie o przetargu na: „Dostawę energii elektrycznej do budynku WFOŚiGW w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19 na okres 12 miesięcy”.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl


07.07.2022

Ogłoszenie o przetargu na: „Kompleksową dostawę gazu ziemnego obejmującą sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji do budynku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19, na okres 12 miesięcy”.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl


30.06.2022

Ogłoszenie o przetargu na: „Dostawę jednego fabrycznie nowego samochodu”.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl


09.06.2022

Ogłoszenie o zamówieniu na: "Usługę dostępu do Internetu i transmisji danych pomiędzy biurami Funduszu" - PONOWNE

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl


06.06.2022

Ogłoszenie o przetargu na: „Usługi sportowo-rekreacyjne dla pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i osób im towarzyszącym”.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl


26.05.2022

Ogłoszenie o zamówieniu na: "Usługę dostępu do Internetu i transmisji danych pomiędzy biurami Funduszu".

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl


15.04.2022

Ogłoszenie o przetargu na: „Dostawę jednego fabrycznie nowego samochodu”.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl


04.04.2022

Ogłoszenie o zamówieniu na: „Modyfikację Zintegrowanego Systemu Informatycznego do obsługi działalności statutowej i pozastatutowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl


04.04.2022

Ogłoszenie o zamówieniu na: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla potrzeb Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl


01.04.2022

Ogłoszenie o zamówieniu na: „Dostawa macierzy dyskowej”.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl


25.03.2022

Ogłoszenie o zamówieniu na: „Dostawa i montaż mebli biurowych i regałów metalowych dla potrzeb Biur WFOŚiGW w Katowicach”.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl


28.01.2022

Ogłoszenie o zamówieniu na: „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i dodatkowym wyposażeniem”.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl


09.12.2021

Ogłoszenie o zamówieniu na „Dostawę materiałów poligraficznych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 2022 roku”.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl


22.10.2021

Ogłoszenie o zamówieniu na „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w tym w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020”.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl


18.10.2021

Ogłoszenie o zamówieniu na „Dostawę bonów podarunkowych w postaci elektronicznej karty płatniczej, dla pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl


21.06.2021

Ogłoszenie o zamówieniu na „Zakup serwerów  i oprogramowania do wirtualizacji”.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl


21.05.2021

Ogłoszenie o zamówieniu na „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla potrzeb Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl


20.05.2021

Ogłoszenie o zamówieniu na „Wykonywanie usługi fizycznej ochrony mienia w obiekcie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  zlokalizowanym w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19”.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl


17.05.2021

Ogłoszenie o zamówieniu na „Świadczenie usługi serwisu pogwarancyjnego, asysty technicznej i opieki powdrożeniowej Zintegrowanego Systemu Informatycznego do obsługi działalności statutowej i pozastatutowej WFOŚiGW w Katowicach”.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl


14.05.2021

Ogłoszenie o zamówieniu na „Zakup drukarek z oprogramowaniem do zarządzania oraz usługa serwisu na 48 miesięcy.”

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl


30.04.2021

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonywanie usługi fizycznej ochrony mienia w obiekcie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  zlokalizowanym w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19 w okresie 01.06.2021 r. do 31.05.2023 r.”

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://wfosigw-katowice.ezamawiajacy.pl

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 27 styczeń 2022 12:21 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 styczeń 2022 12:25 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 styczeń 2022 12:26 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 styczeń 2022 12:29 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. piątek, 28 styczeń 2022 13:22 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. piątek, 25 marzec 2022 11:06 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. piątek, 01 kwiecień 2022 08:54 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 04 kwiecień 2022 06:34 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 04 kwiecień 2022 07:09 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. piątek, 15 kwiecień 2022 10:55 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 26 maj 2022 11:26 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. czwartek, 26 maj 2022 11:28 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 06 czerwiec 2022 06:28 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 06 czerwiec 2022 06:28 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. czwartek, 09 czerwiec 2022 11:06 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. czwartek, 30 czerwiec 2022 06:06 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. czwartek, 07 lipiec 2022 11:45 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 01 sierpień 2022 06:25 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. piątek, 30 wrzesień 2022 11:40 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. piątek, 28 październik 2022 09:56 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. piątek, 25 listopad 2022 10:52 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. piątek, 25 listopad 2022 10:55 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 19 grudzień 2022 13:12 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. wtorek, 04 kwiecień 2023 06:46 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. piątek, 05 maj 2023 12:34 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 05 maj 2023 12:34 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 08 maj 2023 05:08 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. piątek, 12 maj 2023 11:28 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. piątek, 26 maj 2023 12:03 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. piątek, 30 czerwiec 2023 07:09 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. piątek, 28 lipiec 2023 12:33 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 19 wrzesień 2023 09:48 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. wtorek, 19 wrzesień 2023 09:49 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. piątek, 29 wrzesień 2023 11:52 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 30 październik 2023 06:38 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. piątek, 10 listopad 2023 09:23 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. czwartek, 01 luty 2024 12:16 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. środa, 19 czerwiec 2024 09:54 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. piątek, 05 lipiec 2024 08:27 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. piątek, 05 lipiec 2024 12:23 Joanna Kosma