Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach jest publiczną instytucją finansową, realizującą politykę ekologiczną województwa śląskiego. Realizując swoją misję, Fundusz koncentruje się na wspieraniu działań proekologicznych podejmowanych przez administrację publiczną, przedsiębiorców, instytucje, organizacje pozarządowe i inne podmioty a także mieszkańców regionu, oraz zarządzaniu środkami europejskimi ukierunkowanymi na ochronę środowiska i gospodarkę wodną. Fundusz zobowiązuje się do działania w ramach obowiązujących wymagań prawnych i innych.

Stale doskonaląc nasz system zarządzania jakością, zabiegamy o zadowolenie naszych klientów oraz otoczenia i chcemy być postrzegani jako: 

  • rzetelny, pewny i godny zaufania partner w realizacji polityki ekologicznej województwa śląskiego i budowaniu regionalnego systemu zarządzania środowiskowego;
  • stabilny instrument i skuteczne narzędzie realizacji programów zapewniających poprawę stanu środowiska, jakości życia mieszkańców i kreowania pozytywnego wizerunku województwa śląskiego;
  • wiarygodna i profesjonalna instytucja finansowa, posiadająca niezbędne certyfikaty jakości i wymagane kompetencje;
  • podstawowe źródło dostępnych preferencyjnych środków finansowych wspierających działania i projekty proekologiczne;
  • instytucja wdrażająca i obsługująca środki europejskie ukierunkowane na ochronę środowiska i gospodarkę wodną, jednocześnie współkreująca projekty regionalne dofinansowywane z tych środków; 
  • instytucja otwarta na potrzeby partnerów, dostępna również dla „małych” klientów i projektów, rzetelny i skuteczny doradca, instytucja gotowa do współpracy w procesie przygotowania i realizacji inwestycji i przedsięwzięć proekologicznych.

Z myślą o realizacji celów dotyczących zapewnienia jakości i zadowolenia naszych klientów oraz innych stron zainteresowanych wdrożyliśmy system zarządzania jakością kierując się wymaganiami międzynarodowej normy PN-EN ISO 9001:2015. Nasza wykształcona i doświadczona załoga stale podnosi kwalifikacje.

Polityka jakości Funduszu jest znana, realizowana przez naszych pracowników i publicznie dostępna wszystkim stronom zainteresowanym oraz podlega stałemu przeglądowi pod względem jej ciągłej przydatności.

 

 PREZES ZARZĄDU

Tomasz Bednarek

 

Katowice, maj 2021 roku.

 

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 08 październik 2021 11:26 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 08 październik 2021 11:29 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 08 październik 2021 11:29 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 08 październik 2021 11:30 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 08 październik 2021 11:58 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 08 październik 2021 11:59 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 styczeń 2022 09:17 Joanna Kosma