Podstawowe informacje

EMAS

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

 

 

WFOŚiGW w Katowicach wdrożył system zarządzania środowiskowego zgodny z wymogami Krajowego systemu ekozarządzania i auditu według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS) i podaje do wiadomości publicznej wyniki swojej działalności środowiskowej w formie Deklaracji Środowiskowej EMAS. 

Deklaracja środowiskowa EMAS 2022 - do pobrania
Deklaracja środowiskowa EMAS 2021 - do pobrania
Deklaracja środowiskowa EMAS 2020 - do pobrania
Deklaracja środowiskowa EMAS 2019 - do pobrania
Deklaracja środowiskowa EMAS maj 2018 - do pobrania
Deklaracja środowiskowa EMAS maj 2017 - do pobrania
Deklaracja środowiskowa EMAS maj 2016 - do pobrania
Deklaracja środowiskowa EMAS maj 2015 - do pobrania
Deklaracja środowiskowa EMAS maj 2014 - do pobrania
Deklaracja środowiskowa EMAS maj 2013 - do pobrania
Deklaracja środowiskowa EMAS maj 2012 - do pobrania
Deklaracja środowiskowa EMAS maj 2011 - do pobrania
Deklaracja środowiskowa EMAS maj 2010 - do pobrania
Deklaracja środowiskowa EMAS maj 2009 - do pobrania
Deklaracja środowiskowa EMAS maj 2008 - do pobrania